Vítejte na nové verzi našich stránek! Neustále pracujeme na jejich vylepšení a přidávání nových funkcí. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, prosím, dejte nám vědět. Děkujeme za Vaši trpělivost a zpětnou vazbu.

Talířové pružiny - armatury

Talířové pružiny - armatury

Doplnění sad talířových pružin (Live loadingu) pod šrouby přitlačující brýle armatury je výhodné pro armatury, které splňují minimálně dvě následující podmínky:

Talířové pružiny mají specifikovány mechanické vlastnosti v závislosti na rozměrech (vnitřní a vnější průměr, tloušťka a celková výška) a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Jejich výhody jsou:

Talířové pružiny jsou schopny pracovat v teplotách od -240 až do +590 °C podle typu materiálu. Volba materiálu je závislá na aplikaci, prostředí a teplotě, ve které budou pracovat. Některé materiály talířových pružin jsou citlivé na korozní praskání, kterému se předchází volbou vhodného materiálu a povrchové úpravy pružin.

Různé způsoby uspořádání sad

  1. Jedna pružina sériově
  2. Dvě pružiny paralelně
  3. Dvě pružiny sériově
  4. Dvě pružiny sériově/dvě paralelně

Každá pružina má danou charakteristiku zatížení na deformaci. Kombinací uspořádání můžeme měnit deformaci nebo zatížení (např. dvě pružiny v sériovém uspořádání přenesou stejné zatížení při dvojnásobné deformaci).

Talířové pružiny pomáhají konstruktérům vyřešit problémy s vibracemi, rozdílnou tepelnou roztažností, relaxací, tečením (creep šroubů) při současném nedostatku prostoru. Vytváří a udržují kontrolovanou velikost přítlaku na ucpávku.

Výhodou správně navržené sady pružin je, že přitlačují ucpávkové brýle i při úbytku objemu ucpávkových kroužků (relaxací, extruzí, třením). Při úbytku objemu těsnění se pružiny mírně roztáhnou, síla na brýle se tím lehce sníží, nicméně pokles síly je výrazně menší v porovnání s ucpávkovou komorou bez sady pružin. I přes mírný úbytek přítlaku však předpětí na ucpávkovou šňůru je bezpečně nad hladinou třídy těsnosti (minimální tlak na ucpávku pro danou těsnost). Těsnost armatur vybavených sadami talířových pružin je mnohonásobně delší. Čas nutný k prvnímu seřízení (dotažení ucpávkových brýlí) je navíc závislý na kvalitě těsnění a jeho montáže.

U armatury s vysokým počtem otevření a zavření dochází k rychlému opotřebení těsnicích kroužků a jejich vynášení mimo ucpávkový prostor. Tím prudce klesá tlak na těsnění a médium začíná unikat. Tento problém lze řešit buď častou frekvencí dotahování ucpávky, nebo doplněním o sadu talířových pružin.

Utahovani s talířovými pružinami

Pokud by nebyla armatura vybavena talířovými pružinami, bylo by nutné i 5× dotahovat, aby se docílilo stejné těsnosti. Sada obsahuje talířové pružiny v navrženém uspořádání a počtu připravené na okamžitou instalaci, sady těsnicích kroužků podle typu média a montážní návod.

Firma Pokorný navrhuje a dodává sady talířových pružina a ucpávkových kroužků na armatury včetně montážních návodů, výpočtu utahovacích momentů a třecí síly.

Jste připraveni hodit starosti s výběrem těsnění za hlavu? Ozvěte se nám

a získejte cenné rady a informace ohledně průmyslových těsnění

Logo Pokorny Industries

Pokorny Industries Partnerství v kvalitě

© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všechna práva vyhrazena

Vytvořeno servisdesign