ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Proč používat podložky ve šroubovém spoji?

Proč používat podložky ve šroubovém spoji?

V článku s názvem Vliv mazání na přenos sil při utahování šroubového spoje jsme popisovali, jaký vliv má tření v závitu a pod maticí na výpočet utahovacího momentu a výslednou těsnost přírubového spoje.

S tímto tématem neodmyslitelně souvisí používání podložek pod hlavou šroubu a maticí. Podložky jsou nedílnou součástí přírubového spoje stejně jako šrouby a matice. V níže uvedených bodech Vám vysvětlíme, proč tomu tak je. 

​Mezi dosedací plochou hlavy šroubu (matky) a přírubou se jedná plochy, které ovlivňují výsledný součinitel tření. Jde o plochy, které mohou být opotřebované, zkorodované či jinak poškozené. Při použití podložek je tak plocha jasně definována z pohledu tvrdosti a drsnosti. 

Všeobecně se vychází z toho, že třetina celkového tření ve šroubovém spoji se odehrává pod maticí a zbývající dvě třetiny na závitu.

Při výpočtu utahovacího momentu je třeba brát v potaz také rozptyl hodnot tření v závitu (µth), a pod hlavou šroubu nebo maticí (µp). Zvyšující se rozptyl těchto hodnot může mít za následek nerovnoměrné utažení šroubového spoje.

Při montáži šroubového spoje je třeba dbát na to, aby byla mazivem ošetřena čela matic i podložky.

Doporučuje se používat maziva, jejichž hodnoty tření (vč. rozptylu) byly naměřeny podle ČSN EN 16047.  Mělo by jít o maziva, která minimalizují tření v závitu a tím snižují namáhání šroubu na krut. Tyto požadavky dobře splňují suchá maziva např. vypalovaný kluzný lak POWERtorque LF kote 450 (Viz graf s poměry tření ve šroubovém spoji).

Nerezový spojovací materiál po utahování bez maziva

Napište nám

Žlutě podtržená pole jsou povinná.

Naše zboží a služby nabízíme pouze na IČO. Minimální hodnota objednávky je 1 000 Kč.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Rádi odpovíme na Vaše dotazy

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika